Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing (2014)

Auteur(s): Maarten Segers

Het zal weinig lezers van dit blad ontgaan zijn dat de onderwijswereld op arbeidsrechtelijk gebied behoorlijk in beweging is. Per 1 augustus geldt er een nieuwe cao binnen het voortgezet onderwijs. Binnen het primair onderwijs wordt op het moment van schrijven van dit artikel nog druk onderhandeld over de totstandkoming van de nieuwe cao. In het mbo is sinds 5 juni sprake van een principeakkoord over een nieuwe cao en lijkt het totstandkomingsproces dus in de afrondende fase.

Literatuurverwijzing: Segers, M (2014, juni). Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 20)