Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Allemaal meebewegen? (2014)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In het kader van ons topic Hoe leuk is gym, hebben we diverse websites bekeken. Met name die waar beschreven staat dat kinderen ons vak niet leuk vinden. Logischerwijs gaat het hier om leerlingen uit het middelbaar onderwijs. In het basisonderwijs speelt dit veel minder en de kinderen zitten over het algemeen nog niet op fora op het internet.

In dit artikel gaan we onderzoeken wat we kunnen doen om alle leerlingen zoveel als mogelijk tot bewegen te laten komen.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2014, juni). Allemaal meebewegen?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 6-8)