Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het stadion als klaslokaal: een schot in de roos!? (2014)

Auteur(s): Marieke Fix

Schoolgaande jeugd die tijdens de opleiding besluit te stoppen en zonder diploma de school verlaat; het is inmiddels een erkend probleem. Deze ongekwalificeerde jongeren komen niet alleen moeilijker aan betaald werk maar lopen ook meer risico op een slechte gezondheid of crimineel gedrag. Het voortijdig schoolverlaten (vsv) raakt dus niet alleen de leerling zelf, maar is een probleem van de maatschappij geworden. Niet verwonderlijk dat binnen het ministerie van OCW grote aandacht is voor deze drop-out. De minister roept de scholen nadrukkelijk op zich tot het uiterste in te spannen om deze jongeren binnenboord te houden.

Literatuurverwijzing: Fix, M. (2014, juni). Het stadion als klaslokaal: een schot in de roos!?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 48-50)