Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lichamelijke opvoeding op school scoort (2014)

Auteur(s): Hilde Bax

Hoe belangrijk vindt men het leergebied lichamelijke opvoeding (LO)1 op school? Welke redenen worden daarvoor gegeven? Om de verschillende opinies in kaart te brengen zijn drie doelstellingengebieden onderscheiden die elkaar kunnen verrijken. Het gaat daarbij om ‘inleiden in sport en bewegingssituaties’, ‘bijdragen aan gezondheid en een actieve levensstijl’ en ‘bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling’(Bax, 2010). Een zestal groepen, die met elkaar gemeen hebben dat zij een relatie hebben met de Hogeschool van Amsterdam, is bevraagd met een schriftelijke vragenlijst.

Literatuurverwijzing: Bax, H. (2014, juni). Lichamelijke opvoeding op school scoort. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 12-14)