Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportparticipatie verhogen door schoolsport? (2014)

samenwerking tussen school en sportvereniging is noodzakelijk!

Auteur(s): Niek Pot

Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging). Samen zou dit kunnen leiden tot het versterken van de sportidentiteit van jongeren. Meestal leren jongeren die sociaal-culturele aspecten via hun ouders. Wanneer ouders die introductie echter niet kunnen bieden, dan lijkt de school een veelbelovend alternatief. Promotieonderzoek laat echter zien dat het niet waarschijnlijk is dat schoolsport in Nederland er op dit moment in slaagt bij te dragen aan de ontwikkeling van de sportidentiteit. Een andere opzet van schoolsport in de toekomst zou hier wellicht verandering in kunnen brengen.

Literatuurverwijzing: Pot, N. (2014, juni). Sportparticipatie verhogen door schoolsport?: samenwerking tussen school en sportvereniging is noodzakelijk!. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 46-47)