Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Observeren bij de lessenreeks Van handstand tot zweefoverslag (2014)

Auteur(s): Jennifer Nuij

In Lichamelijke Opvoeding 3 (2014) is het artikel ‘De docent als ‘Rol’model’ gepubliceerd. In dit artikel zijn verschillende rollen van de docent LO uiteengezet (didacticus, observator, presentator, organisator, coach en de pedagoog). Het doel is het structureren van vaardigheden en rollen voor de beginnende lesgever zodat hij of zij makkelijker gestuurd kan worden in zijn of haar leerproces.

Literatuurverwijzing: Nuij, J (2014, juni). Observeren bij de lessenreeks Van handstand tot zweefoverslag. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 30-33)