Spring naar content

Argumenten voor een Beweegvriendelijke Omgeving

voorbeeldweergave van de infographic argumenten beweegvriendelijke omgeving

Voor wie is deze infographic bedoeld?

Deze infographic is bedoeld voor iedereen die met de beweegvriendelijke omgeving aan de slag is of wil en onderbouwing nodig heeft waarom dat belangrijk is. De 11 argumenten gaan onder andere over gezondheid, ontwikkeling, duurzaamheid, leefbaarheid en vestigingsklimaat. En worden allemaal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. 

Waarom zijn deze argumenten belangrijk?

Het is belangrijk dat de leefomgeving uitnodigt tot bewegen en sporten en dat dit thema niet ondersneeuwt onder andere thema’s als klimaatadaptatie, luchtkwaliteit of parkeernormen. Een beweegvriendelijke omgeving kan met een goede integrale aanpak juist heel goed gekoppeld worden aan deze opgaven. Deze infographic en de onderbouwing helpen je hierbij.

Hoe gebruik je de infographic?

Met de argumenten kun je je collega’s en andere stakeholders die met ruimtelijke vraagstukken bezig zijn, eenvoudig mee nemen in het belang van een beweegvriendelijke omgeving. Zo zorg je ervoor dat zij bij de (her-)inrichting van wijken of plekken ook aandacht hebben voor sport en bewegen. Bovendien kun je de wetenschappelijke onderbouwing gebruiken in je visie of je beleid dat je op dit thema ontwikkelt.

Gebruik ook de onderbouwing

Wil je meer weten over de achtergrond van de argumenten in deze infographic? In onze kennisbank vind je de uitwerking Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving (2023). Daarmee kom je in het gesprek met collega’s en stakeholders nog beter beslagen ten ijs. En ook daarin vind je nuttige informatie voor visie en beleid.

Ook interessant

Wil je meer zicht op hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is, probeer dan eens de BVO-scan. Wil je aan de slag met  beleid? Volg dan de e-learning ‘In negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving’. De Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving helpen je bij concrete inrichtingsvraagstukken. En voor inspiratie kun je altijd een kijkje nemen in de Atlas Beweegvriendelijke Omgeving.

Partners:

Meer informatie of ondersteuning?

Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

  • Manager Waarde van sport en bewegen

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

  • Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Atlas Beweegvriendelijke Omgeving

Welke voorbeelden zijn er van beweegvriendelijke omgevingen?

Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving

Alle stappen voor beweegvriendelijk beleid.

E-book 'Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving'

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te bewegen? Ons e-book biedt hulp.

Infographic overstap vmbo-mbo

visuele weergave Infographic Van vmbo naar mbo: de invloed op sport- en beweeggedrag

De overstap van vmbo naar mbo is bepalend

De overstap van vmbo naar mbo brengt grote veranderingen in de wereld van jongeren. Deze verandering heeft ook invloed op het sport- en beweeggedrag. Dat zien we terug in de dalende cijfers rondom de beweegrichtlijnen. Wat maakt deze overstap zo bepalend? Hoe ervaren jongeren de overstap van het vmbo naar het mbo? En welke factoren hebben invloed op het sport- en beweeggedrag van jongeren tijdens deze transitie? 

Inzicht in beweeggedrag, beleving en motivatie

In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen voerde Youngworks kwalitatief onderzoek uit onder mbo-studenten uit jaar 1 en jaar 2. Zij keken terug naar hun overstap van het vmbo naar het mbo. De resultaten van dit onderzoek vind je in deze infographic. Je ontdekt 5 factoren die invloed hebben op het sport- en beweeggedrag en krijgt inzicht in beweeggedrag, beleving en motivatie aan de hand van 4 typen jongeren.

animatie van mbo jongeren
meer weten over de overstap vmbo naar mbo

Meer weten?

Wil je weten wat er nog meer uit de gesprekken met de jongeren uit het mbo is gekomen? Lees dan het hele rapport. Dit rapport gaat onder andere verder in op de rol van de omgeving en mentale gezondheid in het veranderende beweeggedrag van de jongeren.

Meer informatie of ondersteuning?

Shanna Kulik

  • Specialist

Ik vind het mooi om de natuurlijke behoefte van kinderen om te bewegen te stimuleren. Hoe ervoor te zorgen dat deze kinderen blijven bewegen als ze ouder worden is een uitdaging waar ik me graag voor inzet. Door kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan bewegen zorgen we ervoor dat ze hier gedurende hun hele leven profijt van hebben. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met ervaring uit de praktijk probeer ik hier vanuit verschillende hoeken aan bij te dragen.

Misschien ook interessant:

Handreiking stimuleren van meer en beter bewegen voor school en omgeving

Professionals in het primair onderwijs worden met instrumenten, methodieken en inspirerende voorbeelden op weg geholpen naar het stimuleren van meer, beter en veelzijdig bewegen. 

E-book 'Naar meer sportparticipatie van de jongeren in het vmbo'

Wil jij op zoek naar oplossingen om meer jongeren in het vmbo blijvend te laten sporten? Met dit e-book willen we voorzien in kennis en inspiratie om jou verder te helpen.

Inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen?’

Over het onderzoek

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft 24 jongeren geïnterviewd over sport en bewegen. De bevindingen zijn te lezen in de rapportage Kan ik meedoen? Sport en Bewegen voor iedere jongere. Zij zijn het gesprek aangegaan met de jongeren: hoe denken ze over sport en bewegen? Wat ervaren zij als belemmeringen en hoe kunnen we hen stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen?” Hieruit komt bijvoorbeeld naar voren dat er naast geld ook andere factoren meespelen als reden dat ze nog niet meedoen. Denk aan tijd, persoonlijke belemmeringen of gezondheidsproblematiek.

Verschillen in sport en bewegen naar sociaaleconomisch milieu

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. In deze infographics vind je de meest recente cijfers over het beweeggedrag van kinderen (4 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar) van ouders met een laag en hoog gezinsinkomen. In beide infographics wordt weergegeven wat het verschil is in het behalen van de beweegrichtlijn en wekelijkse sportdeelname. Daarnaast worden de verschillen in beweegpatronen weergegeven.

Regelingen voor gezinnen in armoede

Bewegen is belangrijk en gezond voor opgroeiende kinderen. Ze worden er fit van en ontwikkelen hun motoriek. Bewegen heeft ook allerlei positieve effecten op sociaal en emotioneel gebied. Veel gemeenten zetten sport en bewegen daarom in binnen hun armoede- en jeugdbeleid. Werk je met gezinnen die leven in armoede? Dan zijn er veel financiële regelingen voor sport en bewegen beschikbaar. Lees voor meer informatie en praktische tips ook het artikel op Alles Over Sport.

Meer informatie of vragen?

Jamilla Vervoort

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

  • Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Infographics Jeugd in Beweging

Het sociaaleconomische milieu waarin een kind opgroeit, is van invloed op zijn/haar sport- en beweeggedrag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Infographic brede motorische ontwikkeling

Waarom de aandacht voor een brede motorische ontwikkeling?

Welke voordelen biedt een brede motorische ontwikkeling bij kinderen? Belangrijke pijlers zijn sportdeelname, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen zijn gebaat bij een goede motorische ontwikkeling om de kansen te vergroten om een leven lang sporten en bewegen. Daarom is het belangrijk dat sportclubs verder kijken dan alleen hún sport. De infographic en samenvatting bieden handvatten om de discussie binnen iedere sportclub te aan te gaan en aan de slag te gaan met brede motorische ontwikkeling voor ieder kind.

kinderen staan voor een gymdocent die een basketbal in de hand heeft
visuele weergave samenvatting BMO

Voor wie is de infographic en samenvatting brede motorische ontwikkeling?

De infographic en samenvatting zijn bedoeld voor zowel sportprofessionals die clubs willen benadrukken op de voordelen van een brede motorische ontwikkeling, als voor sportclubs zelf. De middelen geven achtergrondinformatie en feiten om intern het gesprek te voeren over het belang van een bredere motorische basis bij kinderen.

Aan de slag met inspiratiegids brede motorische ontwikkeling

Er zijn veel manieren binnen de sport om kinderen een brede basis te geven. Bekijk wat bij jouw vereniging past en hoe je de eerste stap kan zetten. Voorzie jij zelf voor meer variatie of zoek je de samenwerking met andere sporten op?

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Johan Koedijker

Specialist

Ik vertaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een gezonde motorische ontwikkeling naar praktisch toepasbare informatie, zodat iedereen een leven lang kan profiteren van de vele voordelen van sport en bewegen. Thema’s waar ik mij mee bezighoud zijn; meer en beter bewegen op school, gevarieerder en met plezier sporten op de vereniging en meer bewegen in de buurt.

Misschien ook interessant:

Inspiratiegids brede motorische ontwikkeling

Met de Inspiratiegids brede motorische ontwikkeling willen we professionals een helpende hand bieden door te voorzien in kennis, praktijkvoorbeelden en stappenplannen.

Beweegbeleid kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit vastleggen in beleid is belangrijk. Hoe je daarmee aan de slag gaat, lees je in dit Beweegbeleid kinderopvang.

Mini-learning motorische ontwikkeling

Benieuwd hoe je met bewegen de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen stimuleert? Ontdek het in de Mini-learning

Tipsheet Beweegvriendelijke Schoolomgeving

De bouwstenen van een beweegvriendelijke omgeving

Als de leefomgeving van kinderen zo is ingericht dat die aanzet tot bewegen, leidt dit indirect tot gezondheidswinst. De aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving is sterk gegroeid, maar hoe zorgen we ervoor dat kinderen worden aangezet om te spelen en bewegen? Als één van de pijlers van het deelakkoord ‘duurzame sportinfrastructuur’ van het Nationaal Sportakkoord, krijgt het ook lokaal de nodige aandacht: denk aan het preventieakkoord en de Omgevingswet. Naast beweegvriendelijk is het belangrijk dat een schoolomgeving ook veilig is, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen en bewegen. Meer hierover lees je in de tipsheet.

Voor wie is de tipsheet?

De tipsheet is ontworpen naar aanleiding van de inspiratiesessie ‘Veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving (2020) georganiseerd in samenwerking met Wandelnet, Fietsersbond, JOGG en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het document is gericht op beleidsmakers die zich bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte, maar ook zeker interessant voor scholengemeenschappen en andere professionals die zich inzetten voor het beweegvriendelijker en veiliger maken van de schoolomgeving.

Meer informatie of advies?

Jeroen Hoyng

  • Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

BVO-model

Uit welke elementen bestaat een beweegvriendelijke omgeving?

Inspiratiesheet voor de buurtsportcoach

Over de inspiratiesheet 

In deze inspiratiesheet, bedoeld voor buurtsport- en cultuurcoaches, lees je wat mogelijke oorzaken zijn voor mensen die leven in armoede. Wat speelt er in hun situatie? Hoe bereik je deze doelgroep? En hoe sluit je met je sport- en beweegaanbod goed aan bij hun leefwereld? 

In de vele praktijkvoorbeelden laten we je zien hoe jij eraan bij kunt dragen dat meer mensen die in armoede leven, mee kunnen doen aan én door sport en bewegen. 

Partners

Deze inspiratiesheet is een initiatief van de partners Brede Regeling Combinatiefuncties met medewerking van partners van de alliantie Sport en Bewegen voor iedereen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft als kennispartner inhoudelijke input geleverd voor deze inspiratiesheet.Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Laura Butselaar

  • Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

Jamilla Vervoort

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Misschien ook interessant:

Beweegcirkel

Stimuleer jij anderen om te bewegen? Gebruik de Beweegcirkel en help anderen stapsgewijs naar meer beweging in hun dag.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag

De handreiking is ontwikkeld om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen bij moeilijk verstaanbaar gedrag.